Fra og med den 1 august 2014 sker der ændringer i dækningen for det gule sygesikringskort hvis du skulle blive syg under rejser til Italien.

Fra og med den 1 august skal du benytte det blå sygesikringskort der dækker ved midlertidige ophold i EU-lande i op til et år.

Det blå sygesikringskort giver dig ret til samme behandling som borgere i Italien uanset om du skal rejse, studere eller arbejde i Italien.

Nedenstående kan du se de generelle regler omkring dækning ved hjælp af det blå sygesikringskort, fremvis dette uopfordret såfremt du søger offentlig lægehjælp hos læge, på hospital eller skadestue.

Nedenstående er generelle regler, disse kan ændres med tiden, søg derfor aktuel information om nugældende regler inden afrejse.

De generelle regler ved opstået sygdom i Italien er: 

– Forvis det blå EU sygesikringsbevis
– Der ydes kun refusion ved behandling på offentligt registrerede behandlingssteder (Servizio Sanitario Nazionale – SSN)
– I visse tilfælde skal der betales et ekstra gebyr (ticket) der ikke kan refunderes
– I visse områder er der lægevagt for turister (Guardia medica turistica) der opkræver yderligere ikke refunderbart gebyr

Det økonomiske hvis du skal bruge læge eller hospital i Italien

– Behandling på offentlige hospitaler er normalt gratis, hospitalet er tilknyttet (accreditati)
– Medicin skal du betale for og kan søge refusion senere
– Gem kvitteringer for dine udlæg

Egen forsikring i forbindelse med rejser til Italien:

Det tilrådes at tegne en egen forsikring i forbindelse med rejser.

Forsikringsselskaber tilbyder en række produkter inden for rejseforsikring, her er der både forsikringer der dækker en enkelt rejse ligesom du kan købe årsrejseforsikringer med forskellige grader af dækning, alle forsikringer kan købes online.

Se mere om de enkelte forsikringer hos Forsikring her

 

 

Kilde: patientombuddet og Ministero della Salute